Ticari Üyelik ( 1 / 2)

Başvuru FormuŞirketinizi daha iyi tanıyabilmemiz için lütfen gerekli bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurun.
Şirketiniz ve üyeliğinizle ilgili temel bilgileri içerdiğinden, tüm alanların doldurulması zorunludur. Girdiğiniz bilgilerin doğruluğu ve güncelliği anlık olarak ilgili kurumlardan kontrol edilmektedir.

01 - Firma Bilgileri

Vergi Kimlik No:
Şirket Türü:
Şirket Unvanı:
Kuruluş Yılı
Adres
Adres İl-İlçe:
Vergi Dairesi İl:
Vergi Dairesi:
Sektör:
Çalışan Sayısı:
Telefon(Sabit):
Firmanın Kısa Unvanı
(Firmanın SMS'lerde görünebilecek olan kısa adı)

02 - Hesap Yöneticisi (Şirket Yöneticisi)

Hesap Yöneticisi olarak tanımlayacağınız kişi; bu sistemi kullanacak olan, hesabınızı yönetme ve ayar yapma hakkına sahip olan kişidir.
TC Kimlik No:
Doğum Tarihi:
Adı Soyadı:
E-Posta:

Findeks ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi ve güncellemeler bu mail adresine gönderilecektir.
Gizlilik Politikası

Telefon(GSM):
Bu kişi imza yetkilisi olarak da atanacaktır.

03 - İmza Yetkilileri

Şirketinizin imza sirkülerinde yer alan kişileri imza yetkilisi olarak ekleyiniz.
TC Kimlik No:
Doğum Tarihi:
Adı Soyadı:
E-Posta:

Findeks ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi ve güncellemeler bu mail adresine gönderilecektir.
Gizlilik Politikası

Telefon(GSM):

Silmek istediğinize emin misiniz?

04 - Paylaşım İstisna Tanımlama

Bu alana yazılacak olan Vergi Kimlik Numaraları ve T.C. Kimlik Numaraları, Findeks üzerinden Risk ve Çek Raporlarını almak için muvafakat/onay verdiğimiz kişi ve/veya kurumları ifade eder.
Vergi Kimlik No:
Paylaşım Süresi:

İşbu sözleşme ile KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş’ye ait FİNDEKS Finansal Hizmet Platformu(FİNDEKS) üyeliği gerçekleşecek olup sözleşme onaylanmadan önce muvafakata bağlı hizmetler, gizlilik ve sorumlulukları içeren bölümlerin okunması tavsiye edilir.

TİCARİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları ve Taraf Bilgileri

*Taraflar, yukarıdaki tabloda belirtilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kabul ve beyan eder.

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu ve Niteliği

Bu sözleşmenin konusu, SAĞLAYICI ile ÜYE arasında FİNDEKS Finansal Hizmet Platformu (bundan sonra FİNDEKS olarak anılacaktır) Üyeliği kapsamında tarafların temel hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme sadece FİNDEKS’e üyeliği sağlamakta olup; FİNDEKS kapsamındaki hizmetleri alabilmek için ayrıca ilgili hizmet sözleşmelerinin imzalanması gerekir.

Madde 3 – Gizlilik ve Güvenlik

ÜYE’nin FİNDEKS’ten elde ettiği/edeceği bilgiler gizli bilgi kapsamında olup, bu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından ÜYE sorumludur.

ÜYE, kullanıcı şifresini, sisteme giriş yapmasını sağlayan diğer bilgileri ve kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşamaz. ÜYE, bu bilgilerin güvenliğinden, saklanmasından, üçüncü kişilerin erişiminden uzak tutulması gibi hususlardan kendisinin sorumlu olduğunu, bu bilgilerin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SAĞLAYICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, söz konusu bilgilerde değişiklik olması halinde sistemde gerekli düzeltmeleri yapacağını kabul ve beyan eder.

Rapor veya ürünlerdeki bilgiler, ÜYE bilgilerinin yanı sıra banka bilgilerini de ihtiva ettiğinden bankalara ait sırları da ihtiva etmektedir. ÜYE, raporu ve ürünleri gizli tutma ve üçüncü kişilerle paylaşmama yükümlülüğü altındadır. Bu hükme aykırı davranan ÜYE, her türlü hukuki ve cezai müeyyideden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

ÜYE, FİNDEKS’te yer alan herhangi bir unsuru başka bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamayacağını, link vermeyeceğini kabul ve beyan eder.

Madde 4 – Çeşitli Hükümler

TARAFLAR, bu sözleşmeyi ve sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devredemez.

ÜYE, işbu sözleşme ve ekleri kapsamında verdiği bilgilerin doğru, eksizsiz ve güncel olduğunu; bilgilerin doğru, eksizsiz ve güncel olmaması halinde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

ÜYE, FİNDEKS için tayin edeceği Hesap Yöneticisi’nin bilgilerini ekte bulunan Başvuru Formunda belirtmiştir. SAĞLAYICI’nın Hesap Yöneticisinin hukuki ehliyete sahip olup olmadığını araştırma yükümlülüğü yoktur. ÜYE, Hesap Yöneticisi’nin yaptığı tüm işlem ve davranışlardan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

ÜYE, bu Sözleşmenin imzalanmasından sonra üyelik için SAĞLAYICI’ya bildirdiği bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği derhal SAĞLAYICI’ya bildirmek ve üyelik sistemindeki bilgileri güncellemek zorundadır. ÜYE, değişiklikleri SAĞLAYICI’ya derhal bildirmemesi ve/veya üyelik sistemindeki bilgileri güncellememesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

ÜYE, işbu sözleşme kapsamında vereceği bilgilerin SAĞLAYICI tarafından muhafaza edilip arşivlenebileceğini, işlenebileceğini, güncellenebileceğini, üçüncü kişiler/kuruluşlar ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder.

Üyelik işlemlerinin ispatında, internet kayıtları, SAĞLAYICI kayıtları ve GSM operatörünün kayıtları esas alınacaktır.

ÜYE, internet ve müşteri iletişim merkezi hizmetine erişimini sağlayacak gerekli ve yeterli donanımı, yazılım programını ve bunların çalışması ile güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

SAĞLAYICI, kendi kontrolü altında olmayan durumlarda veya bakım ve onarım için gerekli hallerde genel bir bildirim yapmak koşuluyla FİNDEKS’e erişimi durdurma hakkına sahiptir.

ÜYE birden fazla hesap açmayacağını kabul ve beyan eder.

Madde 5 – Sözleşmenin Süresi ve Feshi

Bu sözleşme süresiz olup, Taraflarca feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

Taraflardan herbiri 30 gün öncesinden yazılı olarak bildirmek kaydı ile iş bu sözleşmeyi feshedebilir. Ancak gizlilik ve güvenlik hükümleri süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

Madde 6 – Delil Sözleşmesi

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlıklarda, icra, iflas ve yargı yollarında SAĞLAYICI’nın belge ve kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik ortam haberleşme kayıtlarının, geçerli delil teşkil edeceğini, H.M.K’nın 193. Maddesi hükmü uyarınca şimdiden kabul ve ikrar edilmektedirler.

Madde 7 – Tebligat

Taraflar, Madde 1’de yer alan bilgilerinin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu ve adres değişikliklerini yazılı olarak karşı tarafa bildirmedikleri sürece bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.

Madde 8 – Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme konusu ile ilgili ihtilâfların hal mercii, İSTANBUL(Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri olacaktır.

ÜYE tarafından okunarak kabul edilen bu Sözleşme kalıcı veri saklayıcısı ile ÜYE’ye teslim edilmiştir.

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.

ÜYE